Privacy verklaring

Houtenteak is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Houtenteak
Anemoonzoom 18
2353 RP Leiderdorp
06 435 24 346

Door het bezoeken van onze website verzamelen wij enkele gegevens van u welke gebruikt worden om onze website te optimaliseren. Hierbij worden ook enkele cookies geplaatst. Wanneer u het contactformulier op onze website invult verzamelen we ook enkele persoonsgegevens welke hieronder worden beschreven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Houtenteak verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bij het bezoeken van onze website:

uw IP-adres, het type en de taal van uw browser, de tijd van uw bezoek en het webadres van waaruit u onze website bereikte, de pagina's die u daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop u klikt en de andere acties die u onderneemt. Dit doen wij door middel van cookies. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken en de keuzes die u hierin kunt maken vindt u hieronder;

Bij het invullen van het contactformulier:

uw voor- en achternaam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, E-mailadres en ter voorkoming van span uw IP-adres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Houtenteak verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is na het invullen van een contactformulier.
  • Om het gebruik van onze website te kunnen optimaliseren

Grondslagen

Bij het invullen van het contactformulier kan de betrokken aanvrager toestemming geven voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens. Deze toestemming is noodzakelijk om de contactaanvraag te kunnen versturen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Houtenteak bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 30 dagen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Houtenteak verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Houtenteak gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Houtenteak gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag op onze website bijhouden zodat we de werking van onze website kunnen analyseren. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: Cookies, wat zijn het en wat doe ik ermee.

Hieronder een overzicht van de geplaatste cookies en hun functie

Functionele cookies

Onze website installeert automatisch een zogenaamde "sessie" cookie in uw webbrowser zodra u onze website bezoekt. Een sessiecookie is een tijdelijke cookie die alleen geldig blijft voor de duur van uw bezoek aan onze website. Het wordt verwijderd zodra u uw webbrowser sluit. Deze cookie wordt gebruikt om het bestaan van uw sessie op de website te volgen en om uw toegang tot verschillende delen van de Website te valideren.
Volgens de Nederlandse en Europese cookie-wetgeving is het niet vereist om toestemming te vragen voor het gebruik van functionele cookies. We hoeven u alleen maar te informeren.

Analytische cookies

Houtenteak maakt op deze website gebruik van drie analytische cookies van Google Analytics. Analytische cookies leggen vast hoe onze bezoekers de website gebruiken. Met deze informatie kunnen wij het gebruik van onze website analyseren en rapporten en statistieken genereren. Deze informatie helpt ons om deze website en onze dienstverlening te verbeteren.
Google zal deze informatie delen met derden, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Houtenteak hanteert een privacy vriendelijke instelling van Google Analytics. Dit betekent dat we niet verplicht zijn om bezoekers van de website toestemming te vragen voor het plaatsen van deze cookies.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt gemaskeerd doorgegeven door weglating van de laatste drie cijfers van IPv4-adressen en de laatste 80 bits van IPv6-adressen. Om te waarborgen dat Google zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. De informatie die Google ontvangt wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Wilt u niet dat uw klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kunt u via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt, dus niet alleen voor Houtenteak. U kunt de browser-plugin hier downloaden.

Cookies van derde partijen

Behalve Google Analytics gebruiken we op dit moment geen cookies van andere derde partijen. Indien dit wijzigt zal dit vermeld worden in een gewijzigde versie van onze privacyverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Houtenteak en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens aanvragen via ons contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Houtenteak wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Houtenteak neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via ons contactformulier.